Պատմության այս օրը տեղի է ունեցել Ավարայրի ճակատամարտը
Այսօր հայ ինքնության կարևոր օր է․ 451-ի մայիսի քսանվեցին ծավալվեց Ավարայրի ճակատամարտը՝ հայ ու պարսից զորքերի միջև։ Պատմական կարևորագույն օրը Վարդան Մամիկոնյանի գլխավորությամբ հայ զորքը միավորվեց Այրարատում՝ շատ