Այսօր Հրանուշ Հակոբյանի ծննդյան օրն է․ մանրամասներ նրա մասին
Հրանուշ Հակոբյանը ժամանակին մեծ ակտիվությամբ աչքի ընկնող քաղաքական կին գործիչներից է, ով զբաղեցրել է մի շարք կարևոր ու պատասխանատու պետական պաշտոններ։ Հ․ Հակոբյանն այսօր բոլորում է ծննդյան վաթսունյոթ