Արծրուն Հովհաննիսյանը հայտնել է վերջին նորությունները

ՊՆ ներկայացուցիչ Արծրուն Հովհաննիսյանը հայտնել է օրվա ամփոփումը։ Նրան խոսքով՝ այսօր ծանր մարտ ական գործողություններ եղել հյուսիսում և հարավում։

Հակա ռակորդը փորձել էր ճեղ քել ռազ մաճա կատի գիծը, սակայն մեր տղաները կաս եցրել են հակ առակորդի առաջխաղացումը։ Անդադար մար տը վեց — յոթ ժամ է տևել։

Այս ողջ ընթացքում հակ առակորդը կորցրել է մոտ երկու հազար երեք հարյուր անձնակազմ, այսօր՝ մոտ չորս հարյուր հիսուն զին ծառ այող կամ ա հա բեկիչ։ Կա ութ հարյուրից ինը հարյուր վիրավոր։

Այսօր զգետ նվել է մոտ քառասունհինգ զրա հատ եխնիկա՝ մար տի մեջ մտած, և ութ ինը տասնյակ՝ մար տի մեջ չմտած։ Այսօր խո ցել ենք տասն անօ դաչու՝ ընդհանուր թիվը հասցնելով հարյուր տասներեքի։ Այսօր խոց վել է նաև երեք Սմ երչ, երեք ինքնաթիռ և մեկ ուղղաթիռ։

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: